Events and Activities

Meet the Product Expert II

10 กุมภาพันธ์ 2561

กิจกรรม Meet the Product Expert II  ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 2 เป็นกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับลูกค้า  เพื่อให้ข้อมูลและรายละเอียดการใช้งานสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ใช้รถรุ่น GLC  ซึ่งจัดในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริษัท สวนหลวง ออโต้เฮ้าส์ จำกัด โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่และวิทยากรโดย Product Expert เป็นคนให้ข้อมูลความรู้ในเรื่องของการใช้รถ รุ่น GLC นอกจากนั้นภายในงานยังมีการจัดอาหารและเครื่องดื่มไว้รองรับลูกค้าที่มาภายในงาน มีของที่ระลึกให้แก่ลูกค้าที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

Contact Us

  • 1114, Srinakarin Road, Onnut,
    Suanluang, Bangkok 10250
  • Tel. 02 322 5999
    Fax 02 322 5998